Veelgestelde vragen uit het bedrijfsleven

 

 • Ben ik een accountant nodig?
  De meeste ondernemingen zijn geen accountant nodig.
  Alleen wanneer uw onderneming een grote of middelgrote onderneming is moet uw jaarrekening worden gecontroleerd door een accountant.

  Uw onderneming is middelgroot indien twee boekjaren achtereen is voldaan aan 2 van de 3 criteria:

    Voldoet u niet aan deze criteria dan heeft u ruim voldoende
    aan een administratiekantoor.
    Dat is een stuk voordeliger!

 

 

 • Waarom moet ik jaarlijks een ‘schattingsformulier’ invullen?
  De belastingdienst gebruikt de gegevens uit het schattingsformulier voor het opleggen van een ‘voorlopige aanslag inkomstenbelasting’ en voor een ‘voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’.  

 

 

 • Wanneer is er sprake van een investering?
  Een investering is de aanschaf of voortbrenging van een bedrijfsmiddel, dat meerdere jaren wordt gebruikt in de onderneming; en dat een aanschafwaarde heeft van minimaal € 450,= excl. Btw. Bijv. een machine, computer of  bedrijfspand. Ook ‘goodwill’ kan een investering zijn. Een investering wordt geboekt op de balans en er wordt op afgeschreven.

 

 • Hoe werkt het afschrijven op een investering?
  Investeringen gaan meerdere jaren mee. Daarom mag de aanschafwaarde niet in één jaar ten laste van de winst worden geboekt. Op investeringen moet dus geleidelijk worden afgeschreven. De aanschafwaarde min de geschatte restwaarde moet worden verdeeld over meerdere jaren.Goodwill moet in minimaal 10 jaar worden afgeschreven, andere bedrijfsmiddelen in minimaal 5 jaar. Op gebouwen mag in de regel maar worden afgeschreven tot op de bodemwaarde, is 50% van de WOZ-waarde.

 

 • Meer vragen hieronder. De antwoorden volgen binnenkort.
 • Moet mijn aangifte Inkomstenbelasting worden ingediend voor 1 april of kan ik uitstel krijgen?

 • Welke gegevens moet ik aanleveren voor de aangifte Inkomstenbelasting?

 • Wat is heffingsrente?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van de auto van de zaak?

 • Moet ik een kilometeradministratie bijhouden voor mijn (bestel)auto?

 • Wat houdt de Kleine-Ondernemingsregeling (KOR) in?

 • Welke voordelen heeft een ondernemer ten opzichte van een particulier ophet gebied van belastingen?

 • Zijn kosten van kleding aftrekbaar als bedrijfskosten?

 • Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

 • Wat is het verschil tussen ‘winst uit onderneming’ en ‘resultaat uit overige werkzaamheden’?

 • Wat houdt ondernemersaftrek in?

 • Hoe lang heb ik recht op startersaftrek?

 • Wat houdt het urencriteria in?

 • Wat is een oudedagreserve?

 • Hoe lang moet ik mijn boekhouding bewaren?

 • Moet ik BTW berekenen over portikosten?

 • Moet iedere ondernemer een jaarrekening op laten stellen?

 • Wanneer moet een jaarrekening van een BV worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel?

 • Is het verplicht mee te werken aan een enquete van het CBS?

 

« Terugimages/kastanjemkb200.jpg

Disclaimer Nieuws Sitemap De Poel Webdesign - Sterk in maatwerk

  Zaken op orde. Administratiekantoor Herma Blokzijl.