Veelgestelde vragen van startende ondernemers

 •  Ik wil voor mijzelf beginnen. Moet ik mij laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
  Ja. Nagenoeg alle ondernemingen en vrije beroepen moeten zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

 • Wanneer is inschrijven niet nodig?
  Alleen stille maatschappen hoeven niet te worden ingeschreven. Dit geldt ook voor hobbymatige activiteiten, die niet het doel hebben om winst te maken.

 • Wanneer moet ik mij inschrijven?
  U kunt zich inschrijven vanaf een week voor de start tot een week na de start van uw onderneming. U moet hiervoor persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

 • Wat moet ik doen met een KvK-nummer?
  Wanneer u zich heeft ingeschreven krijgt u een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (handelsregisternummer). Dit nummer moet u vermelden op al uw correspondentie, dus op brieven, offertes, orders, facturen, uitgaande e-mailberichten en ook op uw website. Dat is wettelijk verplicht.

 • Moet ik mij aanmelden bij de belastingdienst?
  Gaat u een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap beginnen, dan kunt u zich tegelijkertijd aanmelden bij de belastingdienst.  De gegevens die u hiervoor moet doorgeven zijn geschatte omzet en winst of de soort inkomsten.

 • Wat doet de belastingdienst met mijn geschatte gegevens?
  De belastingdienst beoordeelt aan de hand van deze gegevens uw aanmelding. Dat heeft  belangrijke gevolgen, voor o.a. de Btw. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt, overleg van tevoren met uw administratiekantoor.

 • Welke rechtsvorm kan ik het beste kiezen voor mijn bedrijf?
  Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Start u alleen of samen met iemand anders?Heeft u privévermogen? Welk soort belasting gaat u afdragen? De meeste starters beginnen met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof). Een besloten vennootschap (bv) of maatschap is ook mogelijk. Laat u goed informeren door uw administratiekantoor.

 • Welke gegevens moeten er op mijn factuur staan?

  1. naam en adres van uw onderneming

  2. uw Btw-identificatienummer

  3. inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel

  4. het bankrekeningnummer

  5. naam en adres van de klant

  6. volgnummer van de factuur (deze moeten oplopend en opvolgend genummerd worden)

  7. de factuurdatum

  8. een omschrijving van de geleverde goederen of diensten, het aantal en de leverdatum

  9. de prijs, exclusief Btw

  10. het toepaste Btw-percentage

  11. het Btw-bedrag

  12. de prijs, inclusief Btw (het te betalen bedrag)

 • Heb ik een accountant nodig?
  Nee, in de meeste gevallen niet. Alleen middelgrote en grote ondernemingen moeten een accountantsverklaring hebben bij hun jaarrekening. Kleine ondernemingen kunnen hun werkzaamheden prima laten doen door een administratiekantoor.  
    

 • Wanneer is er sprake van een ‘kleine onderneming’?
  Uw onderneming wordt aangemerkt als een ‘kleine onderneming’ als u aan twee of meer van onderstaande criteria voldoet:

 1. minder dan 50 werknemers in dienst

 2. de netto jaaromzet is kleiner dan € 8.800.000,--

 3. het balanstotaal is kleiner dan € 4.400.000,--
 • Moet ik een administratie bijhouden?
  Ja. Een goede administratie is van essentieel belang voor uw onderneming. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is in de eerste plaats belangrijk voor uw eigen bedrijfsvoering. Maar een goede administratie heeft u ook nodig om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, zoals het invullen van uw aangiften, en als bewijs tegenover de Belastingdienst.


 • Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?
  U moet uw administratie in beginsel zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerende zaken zelfs tien jaar.

 • Welke gegevens moet ik aanleveren voor mijn boekhouding?
  Voor het voeren van uw boekhouding hebben wij nodig:
      1. inkoopfacturen (die per bank zijn betaald)
      2. kasstukken (contant betaalde bonnen)
      3. verkoopfacturen
      4. afschriften van uw zakelijke bankrekening(en)

 • Kan ik zelf mijn boekhouding doen?
  Ja, dat kan. Wanneer u zelf enige kennis heeft van boekhouden kunt u zelf al een aantal zaken inboeken. U kunt het bestand dan ter controle opsturen naar het administratiekantoor. Hier worden correcties en aanvullende boekingen gedaan. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Met welk soort belastingen krijg ik te maken?
  De belastingen waarmee u als startende ondernemer te maken kunt krijgen zijn BTW (Omzetbelasting), Vennootschapsbelasting (bij een besloten vennootschap), Inkomstenbelasting en, als u personeel in dienst heeft, Loonbelasting. Daarnaast krijgt u te maken met gemeentelijke belastingen (onroerend-zaakbelasting, overige heffingen zoals gemeentelijke vergunningen).


  Meer vragen hieronder. De antwoorden volgen binnenkort.

 • Wanneer ben ik een ondernemer in de ogen van de belastingdienst?

 • Ik ben bezig met het starten van een onderneming, maar heb mij nog niet bij

 • de belastingdienst aangemeld. Ik heb al wel kosten gemaakt. Hoe werkt dat?

 • Ik heb privé al een computer, kan ik deze ook gebruiken voor mijn onderneming?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van de auto van de zaak?

 • Wat is een VAR-verklaring?

« Terug

images/kastanjestarter200.jpg

Disclaimer Nieuws Sitemap De Poel Webdesign - Sterk in maatwerk

  Zaken op orde. Administratiekantoor Herma Blokzijl.